İzmir’den Çeşme’ye Shuttle

Tatil amaçl?, yahut e?itim ve ya i? organizasyonlar? için bir süreli?ine evimizden farkl? bir ?ehirde konaklanabilmektedir. Özellikle tatil bölgelerinde oteller hem yaz hem de k?? sezonunda hizmet vermektedir. Ege’nin incisi ?zmir’e ba?l? Çe?me berrak denizi, e?siz koylar? ve gece aktiviteleri ile tatil adresi için belirlenen rotalardan olmaktad?r. Bunun yan? s?ra k?? mevsiminde de otellerin lüks kongre merkezlerine i? seyahatleri amac?yla s?k s?k ziyaretler düzenlenmektedir. Çe?medeki otellere ula?abilmek için öncelikle en rahat ula??m yolu olan hava yolu ile ?zmir Adnan Menderes Havaliman?’na var?lmaktad?r. Ancak havaalan?ndan Çe?me’ye ula?mak ziyaretçilere oldukça zahmetli süreçler yaratabilmektedir. Bu noktada büyük bir ayr?cal?k sa?layan transfer ?irketleri ile seyahat etmek avantajl? olmaktad?r.

Firmam?z?n sundu?u izmir çe?me shuttle hizmetleri ile kolay ula??m imkan?ndan faydalanabilirsiniz. Geni? araç filosu ile hem business hem de vip yolculuk sa?layan lüks minübüsler ile yahut ki?iye özel araçlar ile en  h?zl? ?ekilde var?? noktas?na ula?t?r?lmak için üstün hizmetler sa?lanmaktad?r. Tecrübeli ekibimiz sizleri havaalan?nda kar??lay?p transfer araca kadar sizlere e?lik edebilmektedir. Bununla birlikte üst düzey lokasyon bilgisine sahip uzman ?oförlerimiz ile ileri sürü? teknikleri ile hem güvenilir hem de konforlu bir seyahat ya?aman?z mümkün olmaktad?r. Transfer araçlar? ile tatilinizi yahut i? seyahatlerinizi rahat ve konforlu bir ?ekilde ba?latabilirsiniz. Ayr?ca dön? yolculu?unuzda da sizlere hizmet sa?layan transfer hizmetlerimiz ki?i say?s?na uygun araç geni?li?i ile arkada?lar?n?z, aileniz yahut i? ortaklar?n?z ile birlikte seyahat etme ayr?cal???n? ya?ayabilirsiniz.

izmir çe?me shuttle