İzmir Özdere Transfer

?zmir Havaliman?ndan Özdere’ ye özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Özdere Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Özdere’ye transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor e?li?inde sunuyoruz. Ayr?ca ?zmir Özdere Merkez Bankas? Kamp? transfer ihtiyaçlar?n?z? da konforlu bir ?ekilde sa?l?yor ve tatilinizin güzel ba?lamas? için elimizden geleni yap?yoruz.

?zmir havaliman? Özdere ula??m ve transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz.

?zmir Özdere Transferi Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

izmir seferihisar transfer

Özdere Hakk?nda

Özdere, Türkiye’nin ?zmir ilinin Menderes ilçesinde yer alan bir tatil beldesidir. ?zmir’e yakla??k 50 km mesafede bulunan Özdere, hem yerli hem de yabanc? turistlerin yo?un ilgi gösterdi?i bir tatil beldesidir.

Özdere’nin sahip oldu?u 7 km uzunlu?undaki kumsal? ve turkuaz rengindeki denizi, bölgenin en büyük çekim noktalar?ndan biridir. Özellikle yaz aylar?nda denize girme ve güne?lenme aktivitelerinin yan? s?ra, plajda yer alan kafelerde ve restoranlarda yemek yeme imkan? da sunulmaktad?r.

Özdere’nin tarihi dokusu da oldukça zengindir. Bölgede antik ça?dan kalma kal?nt?lar, Bizans ve Osmanl? dönemine ait yap?lar bulunmaktad?r. Özellikle Claros Antik Kenti, Özdere’de görülmesi gereken yerler aras?ndad?r.

Özdere’de konaklama seçenekleri oldukça geni?tir. Bölgede butik oteller, tatil köyleri, apart oteller ve pansiyonlar gibi farkl? seçenekler bulunmaktad?r. Tatil köyleri ve butik oteller genellikle tam pansiyon veya her ?ey dahil konsepti ile hizmet vermektedir.

Özdere ayn? zamanda su sporlar?, yürüyü? ve bisiklet turlar?, dal?? ve bal?k tutma gibi aktiviteler için de ideal bir bölgedir. Bölgede ayr?ca 18 delikli golf sahas? da bulunmaktad?r.

Özdere’ye ula??m ise ?zmir Adnan Menderes Havaliman?’ndan taksi veya özel araç ile yakla??k 40-45 dakika sürmektedir. Ayr?ca ?zmir’den Özdere’ye düzenli otobüs seferleri de bulunmaktad?r.