İzmir Altınoluk Transfer

?zmir Havaliman?ndan Alt?noluk ilçesine özel ?oförlü ve donan?ml? araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Alt?noluk Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Alt?noluk’ a transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor e?li?inde sunuyoruz.

?zmir havaliman?ndan Alt?noluk’a ula??m ve transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz.

?zmir Alt?noluk Transferi Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

izmir alt?noluk transfer

Alt?noluk Hakk?nda

Alt?noluk, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde, Bal?kesir iline ba?l? bir tatil beldesidir. Marmara Denizi’nin güney k?y?s?nda, Ayval?k ile Edremit Körfezi aras?nda yer almaktad?r. Do?al güzellikleri, uzun plajlar?, temiz denizi, tarihi yerleri ve zengin flora ve faunas?yla dikkat çekmektedir.

Alt?noluk, özellikle yaz aylar?nda turistlerin yo?un ilgi gösterdi?i bir tatil beldesidir. Güne?in ve denizin keyfini ç?karmak isteyen tatilcilerin yan? s?ra, sa?l?k turizmi aç?s?ndan da önemlidir. Çünkü bölgede kapl?calar bulunmaktad?r. S?cak su kaynaklar?, Romal?lardan beri insanlar taraf?ndan kullan?lmaktad?r ve çe?itli hastal?klar?n tedavisinde kullan?lmaktad?r.

Alt?noluk’ta Gezilecek Yerler

  • Alt?noluk Plaj?: 2 km uzunlu?unda kumsal? ve temiz denizi ile Alt?noluk Plaj?, bölgenin en popüler yerlerinden biridir.
  • Koca Seyit An?t?: 40 metre yüksekli?i ile dünyan?n en yüksek at heykeli olan Koca Seyit An?t?, Alt?noluk’un simgesi haline gelmi?tir.
  • Hasanbo?uldu Göleti: Do?al güzellikleri ile ünlü olan Hasanbo?uldu Göleti, yürüyü? ve piknik yapmak isteyenler için ideal bir yerdir.
  • ?ahinderesi Kanyonu: Do?al güzellikleri ile ünlü olan ?ahinderesi Kanyonu, trekking ve do?a yürüyü?leri için ideal bir yerdir.
  • Cennet Kayalar: Denize s?f?r konumu ve do?al güzellikleri ile ünlü olan Cennet Kayalar, foto?raf çekmek ve gün bat?m?n? izlemek için harika bir yerdir.

Alt?noluk’ta Yap?lacak Aktiviteler

  • Deniz ve güne? keyfi: Alt?noluk Plaj?, uzun kumsal? ve temiz denizi ile turistlerin güne?lenme ve denize girmek için tercih etti?i yerlerden biridir.
  • Kapl?ca tedavisi: Alt?noluk’ta kapl?calar bulunmaktad?r. Kapl?ca tedavisi, çe?itli hastal?klar?n tedavisi için kullan?lmaktad?r.
  • Yürüyü? ve trekking: Hasanbo?uldu Göleti ve ?ahinderesi Kanyonu gibi do?al güzellikler, yürüyü? ve trekking için ideal yerlerdir.
  • Su sporlar?: Alt?noluk’ta su kaya??, jet ski, banana, yelken ve sörf gibi birçok su sporu yapmak mümkündür.