Transfer Fiyatları

?zmir Havaliman? Transfer Fiyatlar? ve Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

  SEDAN V?TO SPRINTER
  (1-4 K???) (1-6 K???) (1-16 K???)
?EH?R?Ç? 350 750 1000
KAR?IYAKA 500 1000 1500
ALAÇATI 1000 1600 2250
ÇE?ME 1000 1600 2250
ILDIR 1000 1600 2250
DALYANKÖY 1000 1600 2250
Ç?FTL?KKÖY 1000 1600 2250
SELÇUK 900 1500 2000
EFES 900 1500 2000
ÖZDERE 900 1300 2000
GÜMÜLDÜR 900 1300 2000
KU?ADASI 1000 1600 2250
DAVUTLAR 1200 1800 2500
GÜZELÇAMLI 1200 2000 2500
??R?NCE 1100 1600 2000
URLA 900 1300 1800
SEFER?H?SAR 900 1300 1800
ESK? FOÇA 1200 1600 2250
YEN? FOÇA 1200 1600 2250
D?D?M 1800 2700 2800
AKBÜK 1800 2700 2800
ALTINKUM 1800 2700 2800
AL?A?A 1000 1600 1800
D?K?L? 1800 2700 2800
CUNDA ADASI 2300 3000 3000
AYVALIK 2000 3000 3000
ALTINOLUK 2600 4500 5000
AKÇAY-EDREM?T 2500 4000 5000
BODRUM 2600 4500 5000
MARMAR?S 3000 4700 5000
ÇANDARLI 1200 1800 2800
BURHANIYE 2000 3000 3500
DALAMAN 3500 5000 6000
BALIKES?R 3500 5000 6000
MAN?SA 900 1600 2000
AKH?SAR 1200 2000 2500
NAZ?LL? 1800 2700 2800
AYDIN 1200 2000 2500
DEN?ZL? 3500 5000 6000
SÖKE 1200 1800 2800

?zmir Adnan Menderes Havaliman?ndan tüm civar bölgelere özel ?oförlü transfer hizmeti sunuyoruz.

Fiyatlar?m?za kdv dahil de?ildir. Tek yön gidi? araç fiyat?d?r.

7/24 Rezervasyon için, 0533 661 95 62

Ön Rezervasyon Formu

 

Doğrulama

?zmir Havaliman? Transfer Fiyatlar?

?zmir, turistlerin s?kl?kla ziyaret etti?i bir ?ehirdir ve hava yolu ula??m?, ?ehre gelen turistlerin en çok tercih etti?i ula??m yöntemidir. ?zmir Havaliman?, ?ehir merkezine 18 km uzakl?kta yer almaktad?r ve ?ehir merkezine ula??m için birçok seçenek bulunmaktad?r. Bu seçenekler aras?nda taksi, özel transfer araçlar? ve toplu ta??ma araçlar? bulunmaktad?r.

?zmir Havaliman?’ndan ?ehir merkezine ula??m için taksi ve özel transfer araçlar? gibi özel hizmetler kullan?labilir. Bu hizmetler için ödenecek ücretler, hizmetin türüne ve seçilen arac?n tipine göre de?i?iklik gösterir. Ayr?ca, fiyatlar seyahat mesafesi, trafik durumu, arac?n kapasitesi gibi faktörlere de ba?l?d?r.

Taksi Ücretleri

?zmir Havaliman?’ndan ?ehir merkezine taksiyle ula??m yakla??k 30-40 dakika sürmektedir. Taksi kullanarak ?ehir merkezine ula?mak isteyenlerin ödemesi gereken ücret, yakla??k 150-200 TL aras?ndad?r. Bu ücret, trafik yo?unlu?una, mesafeye ve taksi firmas?na göre de?i?ebilir.

Özel Transfer Araçlar?

Özel transfer araçlar?, havaliman?ndan ?ehir merkezine ula??m için en rahat ve h?zl? seçeneklerden biridir. Bu araçlar, birçok farkl? tip ve kapasitede olabilirler ve yolcular?n tercihine göre özelle?tirilebilirler. Özel transfer araçlar? için ödenecek ücret, arac?n tipine ve seçilen hizmetin özelliklerine göre de?i?ebilir. Genellikle, özel transfer hizmetleri için ödenecek fiyatlar taksi ücretlerinden biraz daha yüksektir. Yakla??k olarak 200-300 TL aras? bir ücret ödenebilir.

Toplu Ta??ma Arac? Fiyatlar?

?zmir Havaliman?’ndan ?ehir merkezine ula?mak için toplu ta??ma araçlar? da kullan?labilir. Hava? otobüsleri, ?ZBAN trenleri ve ESHOT otobüsleri, ?ehir merkezine giden toplu ta??ma araçlar?d?r. Hava? otobüsleri, havaliman?ndan ?ehir merkezine yakla??k ortalama 15-20 TL aras?

bir ücretle yolcu ta??rlar ve en uygun fiyatl? seçeneklerden biridirler. ?ZBAN trenleri ise, havaliman? ve ?ehir merkezi aras?nda sefer düzenleyen bir tren hatt?d?r. Bilet fiyatlar? yakla??k 5-10 TL aras?nda de?i?mektedir. ESHOT otobüsleri ise, ?ehir merkezine giden bir di?er toplu ta??ma seçene?idir. Bu otobüsler için ödenecek ücretler, bini? mesafesine ve güzergaha göre de?i?ebilir.

Sonuç olarak, ?zmir Havaliman?‘ndan ?ehir merkezine ula?mak için birçok seçenek bulunmaktad?r ve her bir seçene?in farkl? avantajlar? ve dezavantajlar? vard?r. Seyahat plan?n?z? yaparken, tercih etti?iniz ula??m arac?na göre ödemeniz gereken ücretleri de dikkate alman?z gerekmektedir. Ancak, genel olarak bak?ld???nda, toplu ta??ma araçlar? di?er seçeneklere göre daha uygun fiyatl?d?r ve özellikle bütçe dostu gezginler için ideal bir seçenektir.

izmir havaliman? transfer fiyatlar?