İzmir Alaçatı Transfer

?zmir Alaçat? transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? standart binek, lüks binek, özel donan?ml? Mercedes Vito, kalabal?k gruplar için ise Mercedes Sprinter ve otobüsler ile kar??l?yoruz. Tüm transfer hizmetlerimiz araç ba?? ve tek yön olarak en ekonomik ?ekilde sunulmaktad?r. ?zmir havaliman? Alaçat? transfer hizmeti için a?a??da yer alan bilgilerden bize ula?abilirsiniz.

?zmir Havaliman? Alaçat? Transfer Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

?zmir Alaçat? Transfer Fiyatlar?

Sedan (1-4 Ki?i) : 1.000 TL
Mercedes Vito (1-6 Ki?i) : 1.600 TL
Mercedes Sprinter (1-16 Ki?i) : 2.250 TL

Alaçat? Transfer

?zmir’in en gözde yerlerinden birisi de Alaçat?’d?r. Renkli ve eski yap?l? evleri, tatil mekanlar?yla Türkiye’de e?i olmayan tatil yerlerinden biridir. ?zmirlilere göre deniz, Alaçat?’da bir ba?kad?r. Her y?l sörf tutkunlar? ve di?er deniz sporlar? yapmak için gelen hem yurt içinden hem de yurtd???nda misafirleri a??rlamaktad?r. Tatilinizi Alaçat?’da yapmaya karar verdiniz ama yolculu?un sizi yoraca??n? dü?ünüyorsan?z Sts Transfer’in size sundu?u hizmetlere bakmal?s?n?z. ?zmir Alaçat? Transfer hizmeti sayesinde yolculuk stresi, oteliniz bulma ve di?er tüm yorgunluklar geride kalacakt?r. Size özel kiralayaca??n?z araba ve ?oför sayesinde havaliman?ndan otelinize kadar lüks hizmet verilecektir.

?zmir ve Alaçat?’n?n mükemmel manzaras?nda k?sa yolculu?unuzu yaparken rahat ve h?zl? bir ula??m sa?lanacak, güvenilir hizmeti ile i?ini bilen, güler yüzlü ?oför size e?lik edecektir. Tek ba??n?za ya da sevdiklerinizle yapaca??n?z tatil için size uygun otomobil seçene?i ile yolculu?unuzu yapabilirsiniz. ?ste?inize göre standart, lük ya da minibüs gibi farkl? fiyat seçeneklerinde, farkl? ki?i say?lar?na uygun s?f?r arabalarla ula??m?n?z sa?lanacakt?r. Türkiye’nin her yerinden Alaçat?’ya gelmenizde size mükemmel bir f?rsat verilmektedir. Yorulmadan, güvenilir, kaliteli imkanlarla ?ehirden uzakla??p kafan?z? dinlemek için gelebilece?iniz mükemmel bir tatil yeridir. ?ster ailenizle ister arkada?lar?n?zla ya da tek ba??n?za mükemmel bir tatil planlayabilirsiniz. 7/24 ula?abilece?iniz numaralar sayesinde her an Alaçat? tatil plan?n?z? yapmaya ba?layabilirsiniz.

izmir alaçat? transfer

?zmir Havaliman? Alaçat? Transfer

?zmir, Türkiye’nin bat?s?nda yer alan bir ?ehirdir ve Alaçat?, ?zmir’in en popüler turistik destinasyonlar?ndan biridir. Alaçat?, tarihi sokaklar?, butik otelleri, restoranlar? ve gece hayat?yla ünlüdür. ?zmir’den Alaçat?’ya ula??m için birkaç seçenek mevcuttur.

 1. Havaalan? Transferi: ?zmir Adnan Menderes Havaliman?, Alaçat?’ya yakla??k 90 km uzakl?ktad?r. Havaalan?ndan Alaçat?’ya gitmek için özel transfer ?irketleri, taksi veya araç kiralama seçenekleri mevcuttur. Özellikle kalabal?k bir grupla seyahat ediyorsan?z, önceden rezervasyon yaparak özel bir çe?me transfer hizmeti almak daha uygun olabilir.
 2. Otobüs: ?zmir’den Alaçat?’ya gitmek için otobüs seçene?i de vard?r. ?zmir’de bulunan otogardan, Çe?me otobüslerine binerek Alaçat?’ya ula?abilirsiniz. Bu seçenek daha ekonomik olabilir, ancak otobüsler genellikle kalabal?k olabilir ve seyahat süresi uzun olabilir.
 3. Araba Kiralama: ?zmir’den Alaçat?’ya kendi arac?n?zla gitmek isterseniz, ?zmir Adnan Menderes Havaliman?’nda birçok araç kiralama ?irketi bulabilirsiniz. Araba kiralama seçene?i daha fazla özgürlük ve rahatl?k sa?lar, ancak trafik ve park sorunlar? ya?anabilir.

Alaçat?, turistik bir yer oldu?u için yerel ta??ma seçenekleri de mevcuttur. ?ehirde bisiklet kiralama, scooter ve motosiklet kiralama seçenekleri de vard?r. Ayr?ca yürüyerek de ?ehri ke?fedebilirsiniz, çünkü Alaçat?, tarihi sokaklar?, butik dükkanlar? ve restoranlar? ke?fetmek için ideal bir yerdir.

Alaçat?’ya geldi?inizde yapabilece?iniz pek çok ?ey var. Sokaklar? ke?fedin, butik ma?azalarda al??veri? yap?n, restoranlarda yerel yemekleri tad?n ve gece hayat?n?n tad?n? ç?kar?n. Alaçat?’da gezilecek yerler aras?nda Alaçat? Çar??s?, ?eytan?n Supu ve Alavya Köyü bulunmaktad?r. Ayr?ca, deniz ve güne? sevenler için Alaçat?’da birçok plaj da bulunmaktad?r.

?zmir’den Alaçat?ya Ula??m

Alaçat?, ?zmir’in en popüler turistik destinasyonlar?ndan biridir. ?zmir’den Alaçat?’ya ula??m için birkaç seçenek mevcuttur.

 1. Havaalan? Transferi: ?zmir Adnan Menderes Havaliman?, Alaçat?’ya yakla??k 90 km uzakl?ktad?r. Havaalan?ndan Alaçat?’ya gitmek için özel transfer ?irketleri, taksi veya araç kiralama seçenekleri mevcuttur. Özellikle kalabal?k bir grupla seyahat ediyorsan?z, önceden rezervasyon yaparak özel bir transfer hizmeti almak daha uygun olabilir.
 2. Otobüs: ?zmir’den Alaçat?’ya gitmek için otobüs seçene?i de vard?r. ?zmir’de bulunan otogardan, Çe?me otobüslerine binerek Alaçat?’ya ula?abilirsiniz. Bu seçenek daha ekonomik olabilir, ancak otobüsler genellikle kalabal?k olabilir ve seyahat süresi uzun olabilir.
 3. Araba Kiralama: ?zmir’den Alaçat?’ya kendi arac?n?zla gitmek isterseniz, ?zmir Adnan Menderes Havaliman?‘nda birçok araç kiralama ?irketi bulabilirsiniz. Araba kiralama seçene?i daha fazla özgürlük ve rahatl?k sa?lar, ancak trafik ve park sorunlar? ya?anabilir.

Alaçat?, turistik bir yer oldu?u için yerel ta??ma seçenekleri de mevcuttur. ?ehirde bisiklet kiralama, scooter ve motosiklet kiralama seçenekleri de vard?r. Ayr?ca yürüyerek de ?ehri ke?fedebilirsiniz, çünkü Alaçat?, tarihi sokaklar?, butik dükkanlar? ve restoranlar? ke?fetmek için ideal bir yerdir.

Alaçat?’ya geldi?inizde yapabilece?iniz pek çok ?ey var. Sokaklar? ke?fedin, butik ma?azalarda al??veri? yap?n, restoranlarda yerel yemekleri tad?n ve gece hayat?n?n tad?n? ç?kar?n. Alaçat?’da gezilecek yerler aras?nda Alaçat? Çar??s?, ?eytan?n Supu ve Alavya Köyü bulunmaktad?r. Ayr?ca, deniz ve güne? sevenler için Alaçat?’da birçok plaj da bulunmaktad?r.

?zmir’den Alaçat?’ya gitmek, ?zmir’in di?er turistik yerleri ile birle?tirilebilir. Örne?in, Çe?me ve Urla gibi di?er popüler turistik destinasyonlara da kolayca ula?abilirsiniz. Ayr?ca, Efes Antik Kenti gibi tarihi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

Alaçat?’ da Gezilecek Yerler

Alaçat?, k?vr?ml? ta? sokaklar?, beyaz badanal? evleri, güzel restoranlar? ve butikleri ile ünlüdür. Ayn? zamanda windsurfing için de popüler bir yerdir. Burada gezilecek yerler aras?nda tarihi yerler, plajlar ve çar??lar bulunur.

 1. Alaçat? Çar??s?: Alaçat?’n?n en ünlü yerlerinden biri olan Alaçat? Çar??s?, tatilcilerin ve yerli halk?n u?rak noktas?d?r. Çar??, tarihi konaklar, ta? evler, butikler, restoranlar ve kafelerle doludur. Burada yerel sanat ve el sanatlar? satan ma?azalar?, lezzetli tatlar? ile me?hur dondurmac?lar?, hediyelik e?ya dükkanlar?n? ke?fedebilirsiniz.
 2. ?eytan?n Supu: ?eytan?n Supu, Alaçat?’n?n yak?n?nda bulunan do?al bir koydur. Turkuaz sular?, çevresindeki da? manzaras? ve kumlu plaj? ile buras?, deniz, güne? ve do?a sevenler için mükemmel bir kaçamak noktas?d?r. Koya yürüyerek ya da tekne turu yaparak ula?abilirsiniz.
 3. Alavya Köyü: Alaçat?’n?n güneyinde bulunan Alavya Köyü, ta? evleri, dar sokaklar? ve eski camisi ile ünlüdür. Köy, 300 y?ll?k bir tarihe sahiptir ve bu nedenle tarihi bir dokuya sahiptir. Burada yürüyerek gezinerek, tarihi evleri, ?irin bahçeleri ve geleneksel ta? yap?lar? ke?fedebilirsiniz.
 4. Çark Plaj?: Alaçat?’n?n en popüler plajlar?ndan biri olan Çark Plaj?, beyaz kumlu plaj?, turkuaz denizi ve rüzgar sörfü için mükemmel ko?ullar? ile ünlüdür. Burada rüzgar sörfü yapabilir, güne?lenebilir ve denizin tad?n? ç?karabilirsiniz.
 5. Hac?memi? Köyü: Alaçat?’n?n bat?s?nda yer alan Hac?memi? Köyü, antik ta? evleri, küçük kafeleri ve güzel bahçeleri ile ünlüdür. Burada geleneksel ta? evleri, tarihi camileri ve çe?meleri ke?fedebilirsiniz. Köyde bulunan butik otellerde konaklayarak, ?irin ve sakin bir tatil deneyimi ya?ayabilirsiniz.
 6. Alaçat? Rüzgar Gülleri: Alaçat?, rüzgar sörfü için popüler bir yer oldu?u için, kasabada rüzgar gülleri de oldukça ünlüdür. Kasaban?n farkl? noktalar?nda yer alan bu güller, rüzgar?n yönünü ve ?iddetini göstermektedir.
 7. Ild?r Antik Kenti: Alaçat?’ya yakla??k 15 km uzakl?kta yer alan Ild?r Antik Kenti, tarihi bir aç?dan zengin bir yerdir. Antik kentin kal?nt?lar? aras?nda tiyatro, tap?naklar, hamamlar ve agora gibi yap?lar yer almaktad?r. Antik kenti ziyaret ederek, tarihi dokusunu ke?fedebilirsiniz.
 8. Delikli Koy: Alaçat?’n?n kuzeyinde yer alan Delikli Koy, e?siz bir do?al güzelli?e sahiptir. Burada turkuaz sular?, güzel bir kumsal ve çevresindeki ye?illiklerle kapl? bir orman bulunmaktad?r. Koya yürüyerek ya da tekne turu yaparak ula?abilirsiniz.
 9. Kocakar? Koyu: Kocakar? Koyu, Alaçat?’n?n bat?s?nda yer alan do?al bir koydur. Turkuaz denizi, kumlu plaj? ve çevresindeki da? manzaras? ile buras?, deniz ve do?a sevenler için mükemmel bir kaç?? noktas?d?r.
 10. Port Alaçat?: Port Alaçat?, Alaçat?’n?n en yeni mekanlar?ndan biridir. Modern butikleri, restoranlar? ve kafeleri ile ünlüdür. Liman?n kenar?nda yer alan Port Alaçat?’da yürüyerek gezinerek, al??veri? yapabilir veya lezzetli yemekler tadabilirsiniz.

Alaçat?, tatilcilerin s?k s?k ziyaret etti?i bir yerdir ve gezilecek yerler listesi burada yer alan yerlerle s?n?rl? de?ildir. Kasaba, her y?l düzenlenen festivalleri, yemekleri ve etkinlikleri ile de ünlüdür. Bu nedenle, tatilinizi burada geçirirken bu etkinliklere de kat?labilirsiniz.