?zmir Havaliman? Transfer

?zmir Havaliman?ndan Tüm Ege’ye Transfer

?zmir Havaliman?ndan Tüm Ege’ye Transfer Hizmeti

?zmir’in ilk ve en tecrübeli transfer firmas? olan STS Transfer, özel donan?ml? Mercedes Vito ve Sprinter model araçlar?m?z ile sizi ve konuklar?n?z? ?zmir Havaliman?ndan Çe?me, Alaçat?, Bodrum, Seferihisar, Ku?adas? ve tüm Ege Bölgesine konfor ve güvenlik içinde ula?t?r?yoruz.

Uça??n?z ?nmeden Haz?r?z

Uça??n?z ?zmir Havaliman?na inmeden önce özel ?oförlü transfer araçlar?m?z sizi bekliyor. ?zmir havaliman? iç veya d?? hatlara inen uça??n?z? ad?m ad?m takip ediyor ve sizi kap?da kar??l?yoruz. ?zmir havaliman? transfer hizmeti STS ile kolay ve konforlu.

izmir transfer
izmir transfer
otobüs
izmir havaalan? transfer
izmir havaliman? transfer

%100 Mü?teri Memnuiyeti

memnuniyet

Misafirlerimizin güvenli?i ve konforu öncelikli ilkemizdir.

Mercedes Vito

vito transfer

Özel donan?ml? Mercedes Vito araçlar?m?z hizmetinizdedir.

Mercedes Sprinter

sprinter transfer

Özel donan?ml? Mercedes Sprinter araçlar?m?z hizmetinizdedir.

Minibüs – Otobüs

otobüs transfer

Kalabal?k gruplar?n transfer hizmetlerini büyük araçlar?m?z ile veriyoruz.

?zmir Havaliman? Transfer Fiyatlar?

En Ucuz ?zmir Havaliman? transfer fiyatlar? için yandaki linke t?klayarak fiyatlar?m?z? inceleyebilirsiniz.

STS Transfer ile Güvenli ve Konforlu Yolculuk

?zmir Adnan Menderes Havaliman? transfer hizmetlerimizi, son model araçlar?m?z ve deneyimli personelimiz ile sunmaktay?z. Uça??n?z havaalan?na indi?inde ?oförlü arac?n?z sizi ve misafirlerinizi havaliman?nda beklemekte ve istedi?iniz yere konfor ve güvenlik içinde ula?t?rmaktad?r. Sts Transfer olarak izmir transfer hizmetlerimiz ba?ta Çe?me, Bodrum, Ku?adas?, Didim, Efes, Selçuk, Gümüldür, Marmaris olmak üzere tüm Ege Bölgesine transfer hizmetlerini sa?l?yoruz. Ayr?ca ?zmir Havaalan? ?ehir içi transfer hizmetlerimizde deneyimli ?oförlerimiz ile sunulmaktad?r. ?zmir Havaalan? Transfer için do?ru tercih Sts Transfer. Her geçen gün farkl? hizmetleri ile kar??m?za ç?kan Sts Transfer havaliman? ta??mac?l???ndaki üstün ba?ar?s? sayesinde k?sa sürede ?zmir’de ismini duyurmay? ba?arm?? nadir firmalardan biri olarak kar??m?za ç?k?yor. Lüks araçlar? ve ho?görülü tav?rlar? sayesinde adeta mü?terilerine bir misafir olarak bakan Sts Transfer, ?zmir’in en ba?ar?l? i?lerinden birine imza at?yor. ?zmir’in turizm anlam?nda geli?mesine katk? sa?layacak düzeyde verdi?i hizmeti sayesinde çok say?da ki?inin tercihi haline gelen Sts Transfer yetkilileri, bu hizmetlerin her geçen gün daha da kapsaml? bir hale gelece?inin ve izmir havaliman? transfer hizmeti alan mü?terilerin daha çok memnun ayr?lmas? için farkl? çal??malar?n yap?ld??? bilgisini veriyor.

?zmir Havaliman? Vip Transfer

Sts Transfer ?zmir’n ilk ve en en tecrübeli havaliman? transfer firmas? olarak uzman kadrosu ve bak?ml? son model araçlar ile hizmetlerini sürdürüyor. %100 mü?teri memnuniyeti ile çal??an STS Transfer olarak önceli?imiz güvenlik ve konfordur. ?zmir havaalan? transfer hizmetlerimiz konuklar?m?z?n her türlü güvenli?i ve konforu dü?ünülerek sunulmaktad?r. Özel tasar?m Mercedes Vito araçlar?m?z ile Vip transfer hizmetimizden faydalanmak için bize ula?man?z yeterlidir.

Vip transfer hizmetleri, özellikle i? seyahatleri için tercih edilir. Bu hizmetler sayesinde i? seyahatlerindeki yo?unlu?u en aza indirgeyebilirsiniz. VIP transfer hizmetleri, seyahat edece?iniz yere h?zl? ve konforlu bir ?ekilde ula?man?z? sa?lar. Ayr?ca, vip transfer hizmetleri, i? seyahatleri s?ras?nda zaman?n?z?n en iyi ?ekilde kullan?lmas?n? sa?lar.

?zmir havaliman? VIP transfer hizmetleri, ayr?ca özel etkinlikler için de kullan?labilir. Örne?in, dü?ünler, ni?an törenleri, gala yemekleri ve di?er özel etkinliklerde VIP transfer hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu hizmetler, özel günlerinizde daha özel bir deneyim ya?aman?z? sa?lar.

Transfer Bölgeleri

izmir alaçatı transfer

İzmir Alaçatı Transfer

?zmir Alaçat? transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? standart binek, lüks binek, özel donan?ml? Mercedes Vito, kalabal?k gruplar için ise Mercedes Sprinter ve otobüsler ile kar??l?yoruz. Tüm transfer hizmetlerimiz araç ba?? ve tek yön olarak en ekonomik ?ekilde sunulmaktad?r. ?zmir havaliman? Alaçat? transfer hizmeti için a?a??da yer alan bilgilerden bize ula?abilirsiniz. ?zmir Havaliman? Alaçat? Transfer Rezervasyonu için;… Daha fazlasını oku »İzmir Alaçatı Transfer
izmir çeşme transfer

İzmir Çeşme Transfer

?zmir Çe?me transfer ihtiyaçlar?n?z için standart ve lüks binek, Mercedes Vito, Sprinter ve otobüs seçeneklerimiz 7/24 haz?rd?r. ?zmir havaliman? Çe?me transferi özel donan?ml? araçlar?m?z ve e?itimli ?oförlerimiz ile sunulmaktad?r. Çe?me tatilinizin ba?lang?c?n? huzur ve konfor içinde yapman?z için 7 gün 24 saat çal???yor. Çe?me transfer rezervasyonu için a?a??daki bilgilerden bize ula?abilirsiniz. ?zmir Havaliman? Çe?me Transfer… Daha fazlasını oku »İzmir Çeşme Transfer
izmir-havaalani-transfer

İzmir Havaalanı Efes Transfer

?zmir ve bölgesi oldukça önemli tarihi eserlere ve kal?nt?lara sahiptir. Bu sebeple de sürekli olarak kültür turizmi konusunda tercih edilen bir yer olmaktad?r. Yerli ve yabanc? birçok turist özellikle Efes bölgesine senenin farkl? zamanlar?nda ve özellikle yaz aylar?nda gitmektedir. Efes’e ula?mak konusunda izmir havaliman? transfer hizmetlerinden faydalan?lmas? da gerekebilmektedir. Bu konuda hizmet veren farkl? firmalar… Daha fazlasını oku »İzmir Havaalanı Efes Transfer

Karşıyaka Mavişehir Transfer

?zmir havaliman?ndan Kar??yaka ve Mavi?ehir’e transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz. ?zmir Havaliman? Kar??yaka Transfer Rezervasyonu için; 0232 999 98 75 – 0533 661 95 62 telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz. ?zmir Havaalan? Kar??yaka transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? h?zl? ve konforlu bir ?ekilde çözmek için son model araçlar?m?z ve deneyimli… Daha fazlasını oku »Karşıyaka Mavişehir Transfer

İzmir Manisa Transfer

?zmir Havaliman?ndan Manisa iline özel ?oförlü ve donan?ml? araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 45 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Manisa Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Manisa’ ya transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve… Daha fazlasını oku »İzmir Manisa Transfer

İzmir Otel Transfer

?zmir Otel Transfer hizmeti için bir telefon kadar yak?n?z. ?? yada tatil ziyaretleriniz için geldi?iniz ?zmir’ de Swisotel, Hilton yada di?er otellere transfer için sizi havaliman?nda kar??l?yoruz. 1 ki?iden 45 ki?iye kadar olan araçlar?m?z sayesinde tek yada gruplar için güvenli ve konforlu ula??m sa?l?yoruz. E?itimli özel ?oförlerimiz sizi ?zmir Havaalan?ndan al?p otelinize b?rakacak ve tekrar… Daha fazlasını oku »İzmir Otel Transfer

İzmir Altınoluk Transfer

?zmir Havaliman?ndan Alt?noluk ilçesine özel ?oförlü ve donan?ml? araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Alt?noluk Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Alt?noluk’ a transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve… Daha fazlasını oku »İzmir Altınoluk Transfer

İzmir Ayvalık Transfer

?zmir Havaliman?ndan Ayval?k ilçesine özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Ayval?k Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Ayval?k’ a transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor… Daha fazlasını oku »İzmir Ayvalık Transfer

İzmir Şirince Transfer

?zmir Havaliman?ndan ?irince ilçesine özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir ?irince Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den ?irince’ye transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve… Daha fazlasını oku »İzmir Şirince Transfer

İzmir Seferihisar Transfer

?zmir Adnan Menderes Havaliman?ndan Seferihisar ilçesine özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Seferihisar Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Seferihisar’a transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve… Daha fazlasını oku »İzmir Seferihisar Transfer

İzmir Özdere Transfer

?zmir Havaliman?ndan Özdere’ ye özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Özdere Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Özdere’ye transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve… Daha fazlasını oku »İzmir Özdere Transfer

İzmir Didim Transfer

?zmir Havaliman? Didim transfer hizmetlerimiz özel ?oförlü araçlar?m?z ile güven ve konfor içinde sa?l?yoruz. Didim transfer bölgeleri Didim, Alt?nkum, Akbük, Mavi?ehir ve Ye?ilkent bulunmaktad?r . ?stenilen say?da ki?iyi yada büyük gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya Didim transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Didim transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’… Daha fazlasını oku »İzmir Didim Transfer

İzmir Kuşadası Transfer

?zmir Havaliman?ndan Ku?adas?’ na özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. Bölgelerimiz aras?nda, Ku?adas?, Davutlar, Güzelçaml? ve Efes bulunmaktad?r. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya ku?adas? transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Ku?adas? transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’… Daha fazlasını oku »İzmir Kuşadası Transfer
izmir transfer

İzmir Havalimanı Transfer

?zmir Adnan Menderes Havaliman?’ ndan Çe?me, Bodrum, Ku?adas?, Efes, ?zmir Merkez ve daha birçok bölgeye ?oförlü araçlar?m?z ile vip transfer hizmeti sunuyoruz. Uça??n?z ?zmir’ e inmeden önce arac?n? ve ?oförünüz sizi haz?r olarak bekliyor ve ister iç hatlar ister d?? hatlardan sizi alarak gidece?iniz yere kadar konfor ve güvenlik içinde ula?t?r?yoruz. ?zmir havaliman? transfer ihtiyaçlar?n?z?… Daha fazlasını oku »İzmir Havalimanı Transfer

STS Transfer Hakk?nda

STS Transfer, ?zmir Havaliman?ndan tüm Ege Bölgesine binek ve büyük araçlar ile transfer hizmetleri sunmaktad?r. ?zmir Havaliman? transfer hizmetlerimizi, farkl? marka model binek araçlar, Mercedes Vito, Sprinter, minibüs ve otobüslerimiz ile vermekteyiz. Çe?me, Alaçat?, Bodrum, Marmaris, Didim, Ku?adas?, Gümüldür ve ?zmir havaalan? ?ehir içi transfer ihtiyaçlar?n?z için mü?teri temsilcimize 7 gün 24 saat ula?abilirsiniz.

?leti?im Bilgileri

Adres : 190 Sk. No:6/B Bornova – ?zmir

Tel : 0232 999 98 750533 661 95 62

E-Mail : info@ststransfer.net

STS Blog

izmir alaçatı transfer

Alaçatı Tatili için Transfer

Uzun y?llardan bu yana ?zmir Adnan Menderes Havaalan?ndan birçok bölge için transfer hizmeti veren firmam?z siz de?erli mü?terilerimize profesyonel bir ?ekilde destek vermektedir. Firmam?z?n transfer hizmetleriyle birlikte ?zmir’in tamam?na ve birçok önemli noktaya transfer hizmeti alabilirsiniz. Firma olarak sizler için ne kadar önemli bir hizmet verdi?imizi biliyor ve bunun bilincinde…
çeşme transfer

İzmir’den Çeşme’ye Ulaşım

Seyahat her ?ekilde e?lenceli olan bir eylemdir. Bu eylemi daha e?lenceli bir hale getirebilmek için dikkat edilmesi gereken bir konu da seyahat edilecek yere nas?l yolculuk yap?laca?? konusudur. Yap?lacak seyahatin konforlu ve güvenli olmas? oldukça önemlidir. Ülkemizde havayolu, karayolu, demiryolu ve deniz ile ula??m sa?lanmaktad?r. Genel olarak günümüzde karayolu ile…
izmir transfer

İzmir Havaalanı Transfer Hizmetinde Kalitenin Adı

Yapaca??n?z tatil planlar? aras?nda, izmir havaalan? transfer hizmetinden de faydalanarak bir yolculuk yapmay? planl?yorsan?z. Bu yolun yakla??k olarak 86 kilometre oldu?unu ve araç yolculu?u ile 1 saat civar?nda sürdü?ünü belirtmeliyiz. Bu kadar uzun bir süreyi arac?n içinde sadece camdan bakarak geçirmenin zorlu?u ise herkes taraf?ndan bilinen bir ba?ka gerçektir. Bu…
çeşme transfer

Çeşme Vip Transfer İle Kendinizi Özel Hissedin

Çe?me özellikle son y?llarda y?ld?z? oldukça parlayan bir tatil beldemiz olma özelli?ini koruyor. Her y?l yüzbinlerce yerli ve yabanc? turistin ziyaret etti?i Çe?meyi gezip görmeden o güzel plajlar?nda yüzmeden ve Ege Denizinin serin sular?na atlamadan ?ehrinize dönmeyin. Çe?me, Il?ca ve Alaçat?’ya olan yak?nl??? ile de bilinmektedir. Böylece haz?r Çe?me’ye gelmi?ken…
izmir transfer

İzmir Transfer Hizmeti Kapsamı

?zmir transfer hizmeti, ?ehirler aras? ve ?ehir içi olmak üzere iki farkl? özellikte yap?labilmektedir. Tüm Ege Bölgesini kapsayan bir hizmet alan? olan transfer hizmeti, gidi? ve dönü? transferlerini oldukça kaliteli bir ?ekilde uygulamaktad?r. ?zmir havaalan?ndan ba?layan transfer hizmeti mü?terinin konaklanaca?? yere kadar devam etmektedir. Bu hizmet ço?u zaman mü?terinin konaklad???…
izmir transfer

Transfer İle En Kolay Ulaşım

Tatil için daha önce gitmedikleri yerleri tercih eden insanlar?n en büyük sorunlar?ndan biri ula??m olmaktad?r. Tatil bölgesinin bulundu?u ?ehirde havaliman? olmad???nda veya bu bölgeye havayolu ile ula??m sa?lamak çok zor oldu?unda ilk ba?vurulan yöntem hiç ?üphesiz ?ehre en yak?n ildeki havaliman?na inmek ve oradan ula??m sa?lamakt?r. Manisa’ya tatil amaçl? ya…
izmir-kusadasi-transfer

Kuşadası Tatilinizi Ertelemeyin

Uzun bir çal??ma temposunun ard?ndan güzel bir tatili haketti?inizi dü?ünüyorsan?z. ?? yerinizde bilgisayar?n?z? kapat?p eve dönmek için haz?rlanmaya ba?lad???n?z an tatil için ay?rd???n?z zamandan harcam?? oluyorsunuz. Yani dönü? trafi?inde evegitmek için harcad???n?z o zaman bile o kadar gözünüzde büyüyor ki izninizin bir dakikas?n?n bile bo?a geçmesini istemiyorsunuz. Tatil için Ege…
izmir çeşme shuttle

İzmir’den Çeşme’ye Shuttle

Tatil amaçl?, yahut e?itim ve ya i? organizasyonlar? için bir süreli?ine evimizden farkl? bir ?ehirde konaklanabilmektedir. Özellikle tatil bölgelerinde oteller hem yaz hem de k?? sezonunda hizmet vermektedir. Ege’nin incisi ?zmir’e ba?l? Çe?me berrak denizi, e?siz koylar? ve gece aktiviteleri ile tatil adresi için belirlenen rotalardan olmaktad?r. Bunun yan? s?ra…
izmir otelleri

İzmir Otelleri

Dünyan?n neresinde olursa olsun ayn? kalite ve üstün hizmet anlay???yla misafirlerini a??rlayan Hilton oteller zinciri, ?zmir Hilton Oteliyle de sizi kar??lamaya ve talepleriniz do?rultusunda hizmet vermeye haz?r. ?ster dü?ün organizasyonu, ister balay?, isterseniz resmi toplant?lar?n?z için muhte?em manzaras?, uygun fiyatlar? ile tercih edenlerin tekrar tekrar tercih etmekten çekinmedi?i ?zmir Hilton…
didim transfer

Didim’e Konforlu Ulaşım

Didim’in Keyfi Transfer Yolculu?unda Ba?lar Her tatil beldesinin kendine has bir kokusu vard?r. Kimisi tarihi ile kimisi da?? ile kimisi de denizi ve koylar? ile bilinir. Didim ise birçok tatil beldesi niteli?ini içinde bar?nd?ran farkl? bir bölgede bulunmaktad?r. M.Ö. 8000 y?llar?na kadar uzanan bir tarih geçmi?ini kapsarken, plajlar? ve koylar?yla…
izmir transfer firması

İzmir’in En İyi Transfer Firması STS Transfer

?zmir Havaliman? Transfer Konusunda Lider Firmay?z ?zmir, Ege bölgesinin en büyük kenti olup, hemen her güm binlerce turistin gelip geçti?i önemli bir noktad?r. Türkiye’mizin bu güzide kentinden, yak?n çevreye ula??m konusunda hizmet almak isteyen ki?ilerin tercihi olan transfer hizmetine yeni bir soluk getirerek, sadece ta??mac?l?k de?il, ta??mac?l??a adeta sanat? katarak,…
izmirden alaçatıya ulaşım

İzmir’ de Alaçatı’ya Ulaşım

Oldukça uygun fiyatlara sa?lanan araç transfer hizmetlerini denemekten çekinmemelisiniz çünkü bu hizmetin arkas?nda profesyonel bir ekip bulunmaktad?r ve sizlere en kaliteli, bak?ml? araçlar ile e?lik edilmektedir. Oldukça fazla say?da misafir a??rlayan Alaçat?’ya ula??m birçok ki?i taraf?ndan kar???k gibi görünebilir bunun için transfer hizmetine ba?vurabilirsiniz. ?zmir alaçat? transfer için Sts Transfer…
izmir transfer

Kaliteli Seyahatin Adresi

Ege’nin incisi, Türkiye’nin en geli?mi? ?ehirlerinden biri ve ya?ama ya da tatil yapmak ad?na harika bir ?ehir olan ?zmir, yo?un havas?n? ço?unlukla turistik mekanlar?na, do?al plajlar?na ve güzelliklerine borçludur. ?zmir’e geli? sebebiniz fark etmeden, e?er havaliman?ndan bir sonraki dura??n?z Çe?me olacak ise bu noktada izmir çe?me transfer markas? olarak STS…

?zmir Havaalan? Transfer

?zmir’ e yapaca??n?z i? ve tatil amaçl? seyahatlerinizde kiral?k araç araman?za yada havaliman?ndan gidece?iniz yere ula??m?n?z? dü?ünmenize gerek yok. Sts Transfer, ister 1 ki?i olsun ister büyük grup olsun tüm misafirlerini en ekonomik fiyatlar ve son model araçlar ile gidece?i yere ula?t?r?yor. ?zmir Adnan Menderes Havaliman?na ula?t???n?z anda özel ?oförlü ve tam donan?ml? araçlar ile kar??l?yor ve güvenle gidece?iniz yere ula?t?r?yoruz. ?zmir transfer hizmetinde özel tasar?m Mercedes Vito, Sprinter ve Travego otobüsler ile sunuyoruz. Araçlar?m?zda her türlü konfor ve donan?m mevcut olup özel e?itimli ?oförler ile hizmet sunuyoruz. ?zmir havaalan? transfer ihtiyaçlar?n?z için 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz.

?zmir Havaalan? Transfer

?? hayat?nda ve günlük hayatlar?m?zda belli aral?klarla birçok ki?i seyahate ç?k?yor. Bu seyahatler s?ras?nda insanlar? en çok endi?elendiren konulardan biri de ula??m?n hangi yolla ve nas?l gerçekle?tirilece?i oluyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de rahat bir yolculu?u en az masrafla gerçekle?tirebilmek için farkl? alternatifler arama yoluna gidiliyor. ?zmir Havaliman? ve o çevrede yer alan önemli merkezler ba?ta olmak üzere her noktaya transfer hizmeti sunan firmam?z sizlere rahat ve konforlu bir yolculuk olana?? sunuyor. Firmam?z?n izmir havaliman? transfer hizmetini kullanarak ?zmir çevresinde yer alan Çe?me, Alaçat? gibi turizm merkezlerine kolayl?kla ula??m yapman?z? sa?l?yoruz. Selçuk ve Seferihisar gibi kültür merkezlerine de verdi?imiz ula??m hizmetini ?zmir ?ehir merkezine ula??mda da kullanabilirsiniz. Bunlar?n yan? s?ra ?zmir çevresinde yer alan Bal?kesir, Ayd?n, Manisa, Denizli gibi belli ba?l? ?ehirlere ve bu ?ehirlerdeki önemli noktalara da ula??m hizmeti vermekteyiz. Firmam?z?n izmir havaalan? transfer hizmetini kulland???n?zda sizler için en kaliteli hizmeti verebilmek için öncelikle transferi yap?lacak noktay? ve kaç ki?inin ayn? anda yolculuk yapaca??n? tespit ediyoruz. Yolculuk yapacak ki?i say?s?na göre firmam?z?n bünyesinde farkl? ta??ma kapasitelerine sahip pek çok araç bulunmaktad?r. En uygun araç belirlendi?i takdirde yolculu?unuzdan ald???n?z zevk ve kalite de o oranda artacakt?r. Firmam?z tüm hizmetlerinde oldu?u gibi izmir havaliman? transfer hizmeti de çok uygun fiyatlarla sizlere sunulmaktad?r. Havaliman?ndan uzakl??? önemli olmaks?z?n herhangi bir noktaya olan yolculu?unuzda di?er alternatiflere k?yasla transfer hizmeti oldukça uygun fiyatlara kar??l?k gelmektedir. Özellikle kalabal?k gruplar için ekonomik fiyatlarla yolculuk yapmak mümkün olmaktad?r. Firmam?z sizlere yolculuklar?n?zda bu uygun fiyatlarla kaliteli ve konforlu bir ?ekilde yolculuk yapman?z? sa?l?yor.

Adnan Menderes Havaliman? ?zmir’in merkezine yakla??k 18 kilometre mesafede yer almaktad?r. Havaliman?ndan ?ehir merkezine gitmek için birçok seçenek mevcuttur, ancak en yayg?n seçenekler aras?nda taksi, otobüs ve özel transfer hizmetleri yer almaktad?r.

Özel transfer hizmetleri, turistler ve i? seyahati yapanlar için en uygun seçenektir. Bu hizmet, havaliman?ndan otele veya di?er belirlenmi? bir adrese gitmek isteyen ki?iler için özel bir araç kiralama hizmetidir. Bu hizmet sayesinde seyahat eden ki?iler, kalabal?k ve rahats?z edici ortamlardan kaç?narak, konforlu bir ?ekilde seyahat edebilirler.

?zmir havaliman? transfer hizmetleri, seyahat eden ki?ilerin ihtiyaçlar?na göre farkl? araç seçenekleri sunar. Bu araçlar aras?nda lüks otomobiller, minibüsler ve büyük otobüsler yer al?r. Ayr?ca, özel transfer hizmeti sa?layan firmalar?n ço?u, seyahat eden ki?ilerin özel isteklerine uyacak ?ekilde araçlar?n? özelle?tirebilirler. Örne?in, bebek koltu?u veya engelli eri?imli araç gibi ek özellikler talep edilebilir.

Özel transfer hizmetleri, seyahat eden ki?ilere birçok avantaj sunar. Bunlar?n en önemlileri aras?nda zaman tasarrufu, konforlu seyahat, ki?iselle?tirilmi? hizmet ve güvenli bir yolculuk say?labilir. Ayr?ca, özel transfer hizmetleri, seyahat eden ki?ilerin havaalan? trafi?i ve yabanc? bir ?ehirde kaybolma gibi s?k?nt?lar?ndan kurtulmalar?na da yard?mc? olur.

Sonuç olarak, ?zmir havaliman? transfer hizmetleri, seyahat eden ki?ilerin ihtiyaçlar?na uygun çözümler sunar ve seyahat etmeyi daha rahat ve kolay hale getirir. Bu hizmetler, seyahat eden ki?ilerin ?ehirde keyifli bir zaman geçirmelerine ve i?lerini ba?ar?l? bir ?ekilde tamamlamalar?na yard?mc? olur.

Ki?i say?n?z ve bagaj say?n?z ne olursa olsun, bulundu?unuz noktadan istedi?iniz noktaya sizlere en güvenli, en konforlu ve en ekonomik ?ekilde ula?t?r?yoruz. ?zmir havaalan? transfer hizmetimizden sizler de faydalanmak istiyor ve bu fark? siz de ya?amak istiyorsan?z, ?u an bulundu?umuz sitemizden online form kayd?n? doldurarak ya mü?teri hizmetlerimizin 0232 999 98 75 numaral? telefonlar?m?zdan bizlere ula?arak yolculu?unuzun gününü ve saatini bizlere belirterek rezervasyon yapt?rman?z mümkün. Araçlar? henüz görmemi? olman?zdan kaynakl? akl?n?zda olu?abilecek tüm soru i?aretlerinin cevap bularak yok olmas? için tüm içtenli?imiz ve y?llar?n bizlere getirdi?i deneyim ile sizlere araçlar?m?z konusunda sizlere ön bilgi verelim. Araçlar?m?z?n her biri klimal? olup, belli periyotlar ile bak?mlar? yap?lmaktad?r. Sedan, Mercedes, Mercedes Vito markal? araçlar?m?z d???nda, ki?i say?n?z ve bagaj say?n?za göre minibüs ve otobüslerimiz de bulunmaktad?r. Hiçbir soru ya?amadan rahatl?k ile var?? noktas?na sizleri ula?t?racak olan bu araçlar tamamen sizlerin memnuniyeti, kalite anlay??? ve konforuna göre seçilmi? olup, sizlerin güvenli?ini dü?ünerek otopark?m?zda yerlerini alm??lard?r.