İzmir Ayvalık Transfer

?zmir Havaliman?ndan Ayval?k ilçesine özel ?oförlü araçlar?m?z ile transfer hizmetleri sunuyoruz. ?ster tek ki?i, ister 14 ki?iye kadar gruplar? özel donan?ml? araçlar ve e?itimli ?oförlerimiz ile istedi?iniz noktaya transfer hizmetini gerçekle?tiriyoruz. ?zmir Ayval?k Transfer hizmetlerimiz binek araçlar, minibüsler yada vip araçlar ile sa?lanmaktad?r. Araç kiralamaya gerek duymadan ?zmir’ den Ayval?k’ a transfer ve ula??m ihtiyaçlar?n?z? güven ve konfor e?li?inde sunuyoruz.

?zmir havaliman?ndan Ayval?k’a ula??m ve transfer ihtiyaçlar?n?z için bize ula?abilirsiniz.

?zmir Ayval?k Transferi Rezervasyonu için;

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

izmir ayval?k transfer

Ayval?k Hakk?nda

El de?memi? do?al güzellikleri, tarihi dokusu, zeytinya?? üretimi, enfes yemekleri ve masmavi deniziyle Türkiye’nin cennet kö?elerinden biri olan Ayval?k, Bal?kesir ilinin tatil beldeleri aras?nda yer al?r.

Ayval?k’?n tarihi, Osmanl? dönemine kadar uzan?r. Zamanla birçok uygarl??a ev sahipli?i yapm?? olan Ayval?k’ta, eski Rum evleri, kiliseler, tarihi hamamlar ve çar??lar halen korunarak turistlerin ziyaretine sunulmaktad?r.

Ayval?k’?n en büyük özelliklerinden biri de zeytinya??d?r. Türkiye’nin en iyi zeytinya?lar?ndan biri olan Ayval?k zeytinya??, hem yerli hem de yabanc? turistler taraf?ndan ilgi görmektedir. Ayval?k’ta zeytin a?açlar?ndan elde edilen ürünlerin sat?ld??? ma?azalar, turistlerin u?rak noktalar? aras?ndad?r.

Ayval?k’?n plajlar? da oldukça ünlüdür. Sar?msakl? Plaj?, Alt?nova Plaj?, Cunda Adas?’n?n plajlar? ve daha birçok seçenek turistlere hizmet vermektedir. Denizin temizli?i ve güne?in parlakl??? ile ünlü Ayval?k plajlar?, tatilcilerin vazgeçilmez tercihlerindendir.

Ayval?k’a geldi?inizde, mutlaka Cunda Adas?’n? da ziyaret etmelisiniz. Tarihi dokusu, ta? sokaklar?, tarihi kiliseleri, butik otelleri ve enfes yemekleri ile Cunda Adas?, Ayval?k’?n turistler taraf?ndan en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir.

Ayval?k’ta konaklama seçenekleri oldukça fazlad?r. Her bütçeye uygun otel, pansiyon ve apart daire seçenekleri bulunmaktad?r. Ayr?ca, özellikle yaz aylar?nda turistlerin tercih etti?i yazl?k evler de mevcuttur.

Ayval?k, turizm aç?s?ndan oldukça geli?mi? bir bölgedir. Yaz aylar?nda birçok yerli ve yabanc? turistin ziyaret etti?i Ayval?k, hem do?al güzellikleri hem de tarihi dokusu ile göz kama?t?ran bir yerdir.