İzmir Otelleri

Dünyan?n neresinde olursa olsun ayn? kalite ve üstün hizmet anlay???yla misafirlerini a??rlayan Hilton oteller zinciri, ?zmir Hilton Oteliyle de sizi kar??lamaya ve talepleriniz do?rultusunda hizmet vermeye haz?r. ?ster dü?ün organizasyonu, ister balay?, isterseniz resmi toplant?lar?n?z için muhte?em manzaras?, uygun fiyatlar? ile tercih edenlerin tekrar tekrar tercih etmekten çekinmedi?i ?zmir Hilton Otel, ?ehir merkezinde yer al?yor ve Adnan Menderes Havaalan?’na 20 dakika uzakl?kta. ?? yada tatil amaçl? tercih edebilece?iniz ?zmir Hilton Otel’e özel arac?n?zla ula?mak istedi?inizde ?zmir’e vard?ktan sonra Gaziemir otoban?na sapman?z gerekiyor. Yakla??k 15 km gittikten sonra sa?da Konak yönüne ç?kan yola dönmelisiniz. 2.5 km sonra Gaziosmanpa?a Bulvar?na ula?acaks?n?z, sonra trafik ???klar?ndan sa?a dönün ve 100 metre sonra sa?da ?zmir Hilton Otel güler yüzlü çal??anlar?yla sizi kar??l?yor olacak. Peki izmir otel transferi nas?l olacak? E?er ula??m?n?z? Adnan Menderes Havaalan?’ndan yapacaksan?z, otel havaalan?na 18 km uzakl?kta ve sürü? mesafesi 20 dakika. Havaalan?nda d?? hatlar terminalinde araç kiralayabilece?iniz bir çok ?irket var. Araç kiralama hizmet bedeli 110.00 tl s?ndan ba?l?yor. E?er otele ula??m?n?z? taksi ile yapmay? dü?ünüyorsan?z, havaalan?ndan ?zmir Hilton Otel’e ula??m gündüz tarifesiyle 48.00 tl civar?nda. Hava? da ula??m için bir di?er seçenek olarak görülebilir ancak Hava? otobüsleri transferlerini Çe?me otoban? ya da Çe?me Otogar? olarak belirlemi?. Ki?i ba?? ücret 10 tl ancak o noktadan otele gitmek için yine bir çözüm dü?ünmeniz gerekiyor.

Havaalan?nda inip do?rudan otele ula?mak istiyorum diyorsan?z ?zmir Hilton’a Transfer için internetten ula?abilece?iniz bir çok ula??m hizmeti veren firma var. Bu firmalardan arac? ?oförüyle birlikte kiral?yorsunuz. Hizmete sunduklar? araçlar çok lüks araçlar ve ?oförleri deneyimli personelden olu?uyor. Kalabal?k gruplar için minibüs ve otobüs seçenekleri mevcut. Yolculu?unuzun süresi ne kadar k?sa olursa olsun araç içinde size ikramlar?yla ve ücretsiz wifi ile hizmet sunmaya devam ediyorlar. Kalabal?k bir grubuz bize çok pahal?ya mal olur diye dü?ünmeyin. Ücretlendirme ki?i ba??na yap?lm?yor ihtiyaç duyulan araca göre belirleniyor. Bu ?irketlerin web sayfalar?ndan sorumlu ki?ilere telefonla ula?abilir ya da gerekli formu doldurarak kendileriyle ileti?ime geçebilirsiniz. Ödemeleri EFT ya da havale seçeneklerinden biri ile yapabilir ya da havaalan?nda sizi ad?n?z?n yaz?l? oldu?u bir levhayla kar??layan personele veya seyahat sonunda size hizmet veren ?oföre yapabilirsiniz. ?zmir Hilton Otel misafir hizmetleri ile de sizin ula??m sorununuza çözüm getirebiliyor. Otelin misafir hizmetlerini arad???n?zda size taksi, limuzin ya da otomobil kiralaman?z konusunda yard?mc? oluyorlar.

izmir otelleri

?zmir’de Konaklama

?zmir, Türkiye’nin en büyük ?ehirlerinden biri ve birçok turistik cazibe merkezine ev sahipli?i yapmaktad?r. Bu nedenle, ?zmir’de birçok konaklama seçene?i bulunmaktad?r. ??te ?zmir otelleri hakk?nda detayl? bilgiler:

  1. Alsancak: Alsancak, ?zmir’in en merkezi bölgelerinden biridir ve birçok otel, restoran ve bar bulunmaktad?r. Özellikle, Kordon Boyu’nda bulunan otellerin manzaras? harika.
  2. Konak: Konak, ?zmir’in tarihi merkezi ve Kemeralt? Çar??s?’na yak?n konumda yer almaktad?r. Tarihi konaklar?n bulundu?u bu bölgede butik oteller ve ??k restoranlar da mevcuttur.
  3. Çe?me: ?zmir’in en popüler turistik bölgelerinden biri olan Çe?me, lüks otelleri, muhte?em plajlar? ve gece hayat? ile ünlüdür.
  4. Alaçat?: Çe?me’nin bir parças? olan Alaçat?, ?zmir’in en ??k ve trendi tatil beldelerinden biridir. Tasar?m butik oteller ve restoranlar, eski ta? evler ve cumbal? sokaklar?yla ünlüdür.
  5. Kar??yaka: ?zmir’in di?er taraf?nda, ?zmir Körfezi’ne bakan Kar??yaka, modern otelleri ve ??k restoranlar? ile tan?n?r.
  6. Bornova: Bornova, ?zmir’in ö?renci bölgesidir ve genellikle uygun fiyatl? pansiyonlar ve ö?renci konaklama seçenekleri sunar.

?zmir’de konaklamak isteyenler, ihtiyaçlar?na ve tercihlerine göre bu bölgelerden birinde konaklayabilirler. Ayr?ca, ?zmir’de her bütçeye uygun otel seçenekleri bulunmaktad?r.