Sık Sorulan Sorular

7/24 Rezervasyon için

0232 999 98 750533 661 95 62

telefon numaralar?n? arayabilir, Whatsapp hatt?m?za yazabilir yada Rezervasyon sayfam?zdaki formu doldurabilirsiniz.

Internet sitesindeki fiyatlar ki?i ba?? fiyatlar m? ?
Yay?nlanan fiyatlar ki?i ba?? de?il araç ücretidir ve tek yon ula??m için geçerlidir.
Gidece?iniz mevki listelerimizde bulunmuyorsa bizi arayarak veya mail göndererek fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Rezervasyonu nas?l yapabilirim ?
Rezervasyon için web sayfam?zda bulunan rezervasyon formunu eksiksiz
doldurarak bize ula?t?rman?z yeterlidir. Size en geç 6 saat içerisinde cevap verilecektir. Telefonla da arayabilirsiniz.

Ödemeyi nas?l yapabilirim ?
Transfer esnas?nda direk ?oförümüze veya havaliman?nda görevli mü?teri temsilcimize ödemenizi yapabilirsiniz. Ayr?ca Havale ve Eft ile hesab?m?za transfer veya kiralama tarihinizden önceden ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Havaliman?nda sizi nas?l bulabilirim ?
Sizi havaliman? terminal ç?k?s?nda isminizin yaz?l? oldu?u levhayla kar??l?yoruz.
E?er kalabal?k esnas?nda levhay? görememe durumu olursa telefonla bizi arad???n?z
taktirde sizi ?oför arkada??m?zla bulu?turabilece?imiz bir noktaya yönlendiriyoruz.

Nas?l iptal edebilirim ?
Rezervasyonlar?n?z? 24 saat sure kalana kadar iptal ettirebilirsiniz.
?ptal etmek için bize e mail atarak ya da telefonla arayarak bilgi vermeniz yeterlidir.

Araçlar?n?zda çocuk koltu?u var m? ?
Tüm araçlar?m?zda talep edildi?i taktirde çocuk koltu?u ücretsiz olarak bulundurulmaktad?r.

Dönü? transferimizi de yapabilir misiniz ?
?ster otelde ister yazl?kta ister baksa bir yerde konaklay?n havaliman?na ula??m?n?z için bize verece?iniz adresten havaliman?na dönü? transferinizi de yapmaktay?z.

izmir havaliman? transfer

Havaliman? Transfer Rezervasyonu

Havaliman? transferi, seyahat edenler için oldukça önemli bir konudur. Özellikle yurt d??? seyahatlerinde, var?? noktas?nda ula??m seçeneklerinin s?n?rl? olmas? nedeniyle önceden planlanm?? bir transfer hizmeti almak önemlidir. Bu noktada da havaliman? transfer rezervasyonu devreye girer.

Havaliman? transfer rezervasyonu, bir transfer ?irketi veya turizm acentesi üzerinden yap?labilir. Rezervasyon i?lemi, genellikle internet üzerinden veya telefonla yap?labilmektedir. Rezervasyon s?ras?nda mü?teriler, seyahat tarihleri, havaliman? ve var?? noktas? bilgilerini belirtirler ve transfer ?irketi de bu bilgilere göre araç ve sürücü tahsis eder.

Rezervasyon i?lemi yap?lmadan önce, mü?terilerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli husus vard?r. Bunlar:

  1. Ula??m ihtiyaçlar?: Mü?terilerin kaç ki?i oldu?u, bagaj durumu ve di?er özel ihtiyaçlar? hakk?nda bilgi vermesi gerekmektedir. Bu sayede transfer ?irketi, en uygun arac? tahsis edebilir.
  2. ?irket seçimi: Mü?terilerin, transfer hizmeti sunan ?irketler aras?nda ara?t?rma yaparak en güvenilir ve uygun fiyatl? olan?n? seçmeleri önemlidir. Referanslar? ve mü?teri yorumlar?, bu noktada faydal? olabilir.
  3. Rezervasyon saatleri: Uçu? saatlerine göre transfer rezervasyonu yap?lmal?d?r. Özellikle geceleri veya erken sabah saatlerinde uçu?lar? olan mü?teriler, bu konuya dikkat etmelidirler.
  4. Fiyatland?rma: Rezervasyon s?ras?nda mü?teriler, fiyatland?rma konusunda net bilgi almal?d?rlar. Fiyatlar, araç tipine, transfer mesafesine ve di?er özel isteklere göre de?i?ebilir. Bu nedenle, mü?terilerin fiyat konusunda detayl? bilgi almas? önemlidir.

Transfer rezervasyonu, seyahat edenlerin konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmalar?n? sa?lar. Bu nedenle, seyahat plan?n?z? olu?turmadan önce havaliman? transfer rezervasyonu yaparak, seyahatinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.